Refleksoterapia

Refleksoterapia – czyli oddziaływanie na organizm człowieka poprzez pobudzanie receptorów na stopach. Receptory to zakończenia włókien nerwowych lub inaczej wyspecjalizowane komórki zmysłowe, odbierające ściśle określone bodźce zewnętrzne i wewnętrzne i przekazujące je w postaci impulsów do ośrodków nerwowych. Receptory, które są ważne w tej metodzie znajdują się na stopach.

W stopach wiele receptorów czucia powierzchownego o różnej budowie i funkcji – są miejscem zamiany poszczególnych rodzajów bodźców na swoistą dla układu nerwowego energię potencjału czynnościowego. Masaż jako bodziec mechaniczny, którego źródłem jest praca rąk masażysty na tkankach pacjenta, wywołuje ze strony organizmu reakcję zwaną odczynem, w którym zostaje pobudzony selektywnie układ krążenia chorych organów.