Mój rozwój duchowy

Każdy z moich koleżanek i kolegów praktykujących rozwój duchowy miało swój indywidualny powód by skierować się ku innym wartościom niż materialne. Najczęściej była to choroba, tzw. przejścia i dotkliwe doświadczenia, wysoka wrażliwość. Bardzo często postrzegani byli przez swoje otoczenie jako „inni”.
Podobnie było w moim przypadku. Przewlekłe schorzenia moich dzieci, niemoc medycyny konwencjonalnej i bezradność rodzica w obliczu nieuleczalnej choroby powodowały zainteresowanie ziołolecznictwem, refleksoterapią, uzdrawianiem energiami na początku Reiki, nieco później Energią Uniwersalną. Przez ostatnich 5 lat szkoliłem się w przekazywaniu Energii Uniwersalnej uczestnicząc w wielu kursach prowadzonych przez lidera tego ruchu prof. Luong Minh Danga, zwanego przez studentów szkoły Energii Uniwersalnej Mistrzem Dangiem. Co mi dały te kursy poza możliwością służenia innym poprzez przekazywanie uzdrawiającej energii rodzinie, przyjaciołom, znajomym, potrzebującym i chorym? Przede wszystkim zmieniły moje życie, rozwinęły wewnętrznie i duchowo, zwiększyły wrażliwość. Z osoby niepewnej siebie i niewiedzącej czego chce, niepotrafiącej podjąć decyzji, cierpiącej na przewlekłe choroby zmieniłem się w zdrowego człowieka śmiało decydującego o swoim losie. Moja firma, którą założyłem w 1992 r. rozwinęła się zwiększając kilkakrotnie obroty, ale kiedy uznałem że jest ona hamulcem w moim rozwoju znalazł się kupiec, decyzję o sprzedaży podjąłem w 5 sekund. Sytuacje w których się znajduję rozwijają się harmonijnie zawsze z korzyścią dla mnie, jakby według wcześniej ustalonego scenariusza, nawet tak prozaiczne sprawy jak odszukanie zagubionych rzeczy czy też znalezienie miejsca do zaparkowania samochodu w zatłoczonym mieście.
Dzisiaj przekazuję codziennie Energię Uniwersalną sobie - wzmacniając swoje zdrowie, rodzinie i wszystkim tym, którzy mnie o to poproszą, niekoniecznie chorym. Energia pomaga dorosłym i dzieciom wyzdrowieć, zwiększyć odporność na choroby, odreagować stres, uspokoić się, dojść do równowagi, podjąć często ważne decyzje dotyczące własnego życia.
Teraz przyszła kolej na zadanie pytań: co to właściwie jest Energia Uniwersalna? Skąd ona się bierze? Jak jest możliwe jej przekazywanie? Jak działa na organizm człowieka? Skąd bierze się jej uzdrawiające działanie?
Co to jest energia uniwersalna? Skąd się ona bierze? Jak jest możliwe jej przekazywanie? Jak działa na organizm człowieka? Skąd bierze się jej uzdrawiające działanie? Odpowiedzmy sobie dziś na pierwsze pytanie. Od dawna ludzie obserwują, że do podtrzymania życia potrzebne jest coś więcej niż tlen z powietrza i pożywienie. Mistyczne tradycje wielu narodów mówią o energii przenikającej wszystkie formy. Hindusi nazywają ją praną - oddechem życia, Chińczycy 3000 tys. lat przed Chrystusem wskazywali na istnienie życiowej energii którą nazywają do dziś chi. Także w czasach nowożytnych jest mowa o „sile żywotnej” (Paracelsus – twierdził, że jest ona zbudowana tak z siły jak i z materii ożywionej), dziewiętnastowieczny książę i badacz Wilchelm von Reichenbach trzydzieści lat doświadczał działania „siły odycznej”, a Franz Mesmer nazwał ją magnetyzmem. Na początku XX wieku psychiatra Wilchelm Reich – współpracownik Freuda badał zakłócenia energii którą nazwał „orgonem” w przepływie jej w ludzkim ciele i związki ich z chorobami fizycznymi i psychicznymi.
Barbara Ann Brenann znana amerykańska uzdrowicielka, z zawodu fizyk pracująca wiele lat dla NASA w swojej książce „Dłonie pełne światła” nazywa Energie Uniwersalną Polem Powszechnej Energii, które przenika całą przestrzeń, obiekty ożywione i nieożywione, łącząc wszystko ze sobą, przepływając od jednego obiektu do drugiego. Pole to jest wysoce uporządkowane, przestrzenne, synergiczne, możliwe do zaobserwowania rozwiniętymi zmysłami wzroku i słuchu. Nie podlega II zasadzie dynamiki, które mówi że entropia zawsze wzrasta – przez co nie jest możliwe zbudowanie perpetuum mobile. W przypadku pola powszechnej energii (energii uniwersalnej) jest inaczej – zawsze pozostaje pełne bez względu na to ile się z niego pobiera. Dlatego też z nadzieją można patrzeć w przyszłość, bo któregoś dnia ludzkość zbuduje mechanizmy które będą pobierać Energię Uniwersalną i jak starożytni Atlanci uzyskamy niewyczerpalne źródło energii czystej, bezpiecznej dla ludzi i Ziemi.
Opis przypadku 1: Jedną z moich pierwszych pacjentek była moja znajoma spod Torunia cierpiąca na wrzody żołądka. Ukończyłem wtedy 5-ty stopień EU i mogłem już przekazywać energię uniwersalną na odległość. Energię przekazywałem codziennie przez miesiąc. Kiedy spotkałem moją znajomą po kilku miesiącach po jej dolegliwościach nie było ani śladu, była zdrowa i pełna życia i radości.
Bardziej wnikliwe studium metodologiczno – naukowe energii uniwersalnej daje dr Bedrii C. Cetin, który mówi że cały wszechświat, od gwiazd do atomów, które tworzą te gwiazdy w tym naszą Ziemia, a także nasze ciała i wszystko widzialne i niewidzialne łącznie z siłami grawitacji, siłą elektromagnetyczną, siłami jądrowymi – na fundamentalnym poziomie utworzone jest z „Pola Energii Uniwersalnej”. Uzasadnienie naukowe jest następujące: w XIX wieku odkryto, że materia składa się z maleńkich niewidocznych gołym okiem cząsteczek zwanych atomami. Jednak później odkryto, że atomy składają się jądra i krążących wokół niego elektronów. Jądro zbudowane jest z protonów i neutronów. Składniki atomów uznane zostały za niepodzielne. To okazało się też nieprawdą. W połowie XX wieku naukowcy odkryli że protony i neutrony składają się z jeszcze mniejszych cząsteczek zwanych kwarkami. Każdy proton i neutron składa się z trzech kwarków. Zgodnie z tymi odkryciami cała materia wszechświata utworzona jest z kwarków i elektronów. Lecz i ten model okazał się niedoskonały.
Ku zaskoczeniu w 1984 roku John Swartz i Michael Green zaprezentowali „teorię superstrun”. Teoria ta mówi, że podstawową jednostką we wszechświecie nie są punkty, lecz rozciągliwe, jednowymiarowe obiekty o długości 10 –33 cm podobne do strun wibrujące nieustannie. Są one mniejsze od najmniejszych cząstek subatomowych. Te właśnie superstruny są podstawowym elementem pola Energii Uniwersalnej. Superstruny drgają z różną częstotliwością. Materia w tym i nasze ciała utworzona jest z niższych wibracji superstrun i dlatego nasze ciała składają się z relatywnie niskich energii. Z drugiej strony Energia Uniwersalna, która żywi nasze ciała energią witalną jest wytwarzana przez wyższe wibracje superstrun i zawiera bardzo wysokie energie. Te wysokie energie Pola Energii Uniwersalnej mają moc powodowania wszelkich fizycznych zmian i uzdrawiania wszystkich chorób.
To wyjaśnia dlaczego zabiegi ENERGIĄ UNIWERSALNĄ są jedną z najskuteczniejszych technik uzdrawiania.
Opis przypadku 2: Przemek 17 –to letni uczeń poznańskiej szkoły średniej uległ wypadkowi. Samochód uderzył w Przemka w pobliżu przejścia dla pieszych z taką siłą, że chłopiec został wyrzucony w powietrze na wysokość 2 m i uderzył w światła sygnalizacji i spadł na betonowy chodnik. Wobec znaczących złamań kości i urazów głowy oraz utraty przytomności, medycyna nie dawała Przemkowi szans na przeżycie. Wraz z grupą kolegów z Energii Uniwersalnej przekazywaliśmy codziennie Uzdrawiającą Energię. Po trzech dniach ku zaskoczeniu lekarzy Przemek odzyskał świadomość a po 14 dniach został wypisany ze szpitala. Przemek przebywał jeszcze na rehabilitacji w szpitalu w Kiekrzu. Jego stan psychofizyczny poprawiał się każdego dnia.
Co daje Energia Uniwersalna ludzkiemu ciału?
Materia w tym i nasze ciała utworzona jest z niższych wibracji superstrun i dlatego nasze ciała składają się z relatywnie niskich energii. Ciało fizyczne może być postrzegane jako wibrujący układ z różnymi częstotliwościami (przede wszystkim w niskim zakresie częstotliwości), któremu życie daje Energia Uniwersalna w formie fizyczności ciała, pożywienia, powietrza a także czystej energii potrzebnej ciału dla zdrowego życia. I tu trzeba podkreślić, że medycyna konwencjonalna nie docenia znaczenia energii w leczeniu chorych, koncentrując na objawach chorób, a nie usuwając ich przyczyn. Medycyna chińska upatruje przyczynę chorób w zaburzeniach energetycznych ciała. Widzimy sens tej tezy patrząc na to przez pryzmat teorii strun w której ludzkie ciało jest ciałem energetycznym (wibrującym polem). Wtedy jedynym istotnym sposobem pomocy chorym jest uzdrawianie poprzez przekazanie Energii Uniwersalnej. Tylko to może spowodować skuteczne wyleczenie.
Opis przypadku 3: Pani Lucyna pracująca w barze w którym jadałem często śniadania dotkliwie oparzyła sobie lewe ramię. Gdy wyjmowała potrawy z piekarnika drzwiczki od niego z powodu przeciągu przymknęły się dotykając wewnętrzną rozgrzaną powierzchnią gołego ramienia Lucyny. Do baru przybyłem w kilka minut po zdarzeniu, ramię pani Lucyny było koloru ciemnowiśniowego z pęcherzami w okolicy łokcia i bardzo bolało. Przekazałem Energię Uniwersalną poszkodowanej. Po zabiegu ból minął a nazajutrz ramię miało już normalny zdrowy wygląd.
Energia Uniwersalna podnosi wibracje ciała, aby mogło pozostać żywe i zachować zdrowie. Obniżenie poziomu energii i tym samym wibracji zindywidualizowanego pola (posiadającego pewien zasób energii witalnej) jakim jest nasze ciało prowadzi do chorób. Długotrwały lub głęboki stres a szczególnie połączony z ukrywanymi czy kontrolowanymi emocjami prowadzi do pojawienia się napięć w naszym ciele lub jego części. Ponieważ utrzymanie tych napięć pochłania olbrzymie ilości energii, to wibracje i energia witalna w tych miejscach redukowana jest do poziomu poniżej minimalnego i tu zapoczątkowana zostaje choroba. Napięcia te są absolutnie podstawową i pierwotną przyczyną chorób. Uzupełnić niedobory energetyczne można przez przekazanie choremu Energii Uniwersalnej.
I tu zaznaczyć chcę, że stres powodujący pojawienie się chorobotwórczych napięć w ciele człowieka powodowany przez zdarzenia i zjawiska zewnętrzne (z reguły powodujące emocje) takie jak: kłopoty w pracy, problemy finansowe czy relacje z innymi ludźmi, napięte terminy i pośpiech, tragedie rodzinne, wypadki itp. wywoływany jest przez nas samych przez osobiste podejście i indywidualną reakcję na te zdarzenia. Stres jest stanem umysłu, ale skutki pojawiają się w ciele. I dlatego najlepiej jest nie „wchodzić” w stresujące sytuacje. Jest to niełatwe, ale poprzez pracę z umysłem możliwe do osiągnięcia – należy dążyć do wytworzenia pewnego dystansu do stresującego zdarzenia, wytworzyć w sobie pozycję obserwatora i pozwolić „rzeczom dziać się”. Taką postawę można też uzyskać poprzez psychoterapię lub (co polecam) przez uzyskanie „mądrości i oświecenia” na drodze rozwoju duchowego. Pozwoli nam to zrozumieć istotę zdarzeń i rzeczy w których uczestniczymy i ich akceptację, dzięki czemu unikniemy stresów i napięć nim wywoływanych. Kiedy jednak pojawi się już choroba, uzdrowić ją może dodatkowa porcja energii przekazanej przez uzdrowiciela. Nie stanie się to samoczynnie mimo iż jesteśmy skąpani w oceanie Energii Uniwersalnej. Człowiek w normalnych warunkach otrzymuje tyle energii by zdrowo funkcjonować. Jeśli podlega stresowi zwiększa się też zapotrzebowanie na energię. Konieczne do tego duże dawki energii mogą być uzyskane z Pola Energii Uniwersalnej najlepiej z pomocą terapeuty, który świadomie skupi energię i doprowadzi ją w chore miejsce.
Opis przypadku 4: Pani Danuta rencistka dorabiająca sprzątaniem w sąsiedniej firmie miała dotkliwe bóle w okolicy karku, które uniemożliwiały jej poruszanie głową i wykonywanie pracy. Wizytę u lekarza specjalisty miała wyznaczona za półtora miesiąca. Po jednorazowym przekazie Energii Uniwersalnej ból szyi i karku minął.
Naukowcy z amerykańskiego Cornell Uniwersity Medicall College zaliczają stres do czynników najbardziej osłabiających zdrowie. Choroby serca, rak, choroby płuc, wypadki, marskość wątroby i samobójstwa spowodowane są stresem i napięciami. Wśród innych chorób wymienia się dolegliwości centralnego układu nerwowego, układów: krążenia, pokarmowego, oddechowego, mięśniowego, immunologicznego, endokrynologicznego, rozrodczego; skóry i ogólne (cukrzyce u dorosłych typ2, degeneracja tkanek, przedwczesne starzenie się).
Dodatkową trudnością w powrocie do zdrowia jest to, że napięcia i emocje wywołane stresem powodują zablokowanie energetyki naszego ciała. Zaburzają pracę czakramów lub blokują je całkowicie. Wyklucza to całkowicie możliwość pobrania energii z Pola Energii Uniwersalnej na poziomie zablokowanego czakramu.
I tutaj należy wyjaśnić co to są czakramy, jaka jest ich rola w energetyce człowieka i jaki wpływ ma prawidłowe ich funkcjonowanie na życie i zdrowie człowieka.