Neutralizacja promieniowania cieków wodnych

Wielu ludzi wyobraża sobie, że podziemne żyły wodne są podobne do strumieni płynących na powierzchni ziemi. Ale tak nie jest. Woda w ziemi sączy się powoli, przeciskając się pomiędzy ziarenkami piasku lub żwiru. Cząsteczki wody są dipolami elektrycznymi dzięki tej właściwości jest doskonałym rozpuszczalnikiem polarnym. Rozpuszcza ona m.in. cząsteczki mineralne, które też są dipolami elektrycznymi i magnetycznymi. Silny magnetyzm podziemnej żyły wodnej jest najprawdopodobniej przyczyną promieniowania, które tak szkodliwie działa na organizmy żywe.
W 1932 roku fizyk dr Heinrich stwierdził, że promieniowanie podziemnych żył wodnych należy do ultra długich fal o słabej intensywności. Za pomocą zbudowanego przez siebie urządzenia ustalił, że promienie te posiadają częstotliwość 1,8 Hz. ( Z doświadczeń przeprowadzonych na zwierzętach i roślinach wynika , że częstotliwość ta wywołuje choroby nowotworowe). Doświadczenia i pomiary prowadził w państwowym instytucie fizyki na zwierzętach i roślinach. Po wieloletnich badaniach i poszukiwaniach ustalono, że wywołane przez promieniowanie żył wodnych strefy zadrażnień na powierzchni ziemi posiadają częstotliwości od 1 do 10 Hz. Dalsze badania wykazały wpływ tych promieniowań na zdrowie człowieka. Ustalono, że częstotliwość 0,89 – 2.40 Hzwywołuje zaburzenia w układzie krążenia i rozwoju zarówno u ludzi jak i zwierząt i roślin, częstotliwość 1,5 – 5.0 Hz powoduje zaburzenia układu nerwowego, częstotliwość 5,0 – 10,0 Hz powoduje zaburzenia w działaniu różnych organów.
Liczne obserwacje prowadzone na ludziach przebywających w zasięgu szkodliwego promieniowania wykazały, że emanowane promieniowania żył wodnych są czynnikiem wyzwalającym rozwój takich chorób jak: rak, reumatyzm, choroby nerek i pęcherza, ból i ropienie uszu, a nawet chorób umysłowych, epilepsji, u kobiet zaś trudności w zajściu w ciąże i poronienia.
Nie wszyscy ludzie są jednakowo narażeni na powstawanie schorzeń – ci którzy posiadają organizmy bardzo odporne zauważą skutki promieniowania o wiele później. U osób mniej odpornych choroba wyzwala się szybciej i łatwiej. U jednych wystarczy 5 lat przebywania na żyle wodnej, a u innych choroba ujawnia się po 10 latach lub później.
Jeżeli nie mamy możliwości stwierdzenia czy znajdujemy na żyle wodnej, powinniśmy sami siebie obserwować i zwrócić uwagę na pewne zaburzenia dobrego samopoczucia, które mogą być oznaką wpływów szkodliwego promieniowania. Do oznak tych należą:
- stałe osłabienie przy wstawaniu po nocnym odpoczynku – uczucie zmęczenia i ociężałości;
- niespokojne sny i bezsenność – dzieci uciekają w nocy do rodziców, starsi zmieniają miejsce spania;
- częste bóle głowy;
- choroby nerwicowe;
- trwałe dolegliwości reumatyczne;
- zaburzenia układu trawiennego;
- choroby serca;
- chroniczny nieżyt gardła i żołądka;
- choroby serca;
- choroby kręgosłupa.
Mając na względzie niezaprzeczalną szkodliwość promieniowania cieków wodnych i innego szkodliwego promieniowania geopatycznego proponujemy neutralizację tych promieniowań.